Ettevõttest

Sirkel & Mall on üks juhtivaid projekteerimisettevõtteid Eestis. Meie büroos töötab 42 professionaalset inseneri, kes oma innovaatiliste ja funktsionaalsete lahendustega loovad terviklikke projekte. Olles peaprojekteerija katame tellija jaoks kogu arendustsükli alates uuringutest ja planeeringust kuni tööjoonisteni. Meie teenuste portfoolio on laiahaardeline – alates korterelamutest ja lõpetades tööstuslinnakutega.

Projekteerime Eestis, Norras, Soomes ja Rootsis – 10 aasta jooksul oleme koostanud üle 600 projekti. Arhitektuuri, konstruktsiooni ja eriosade projekteerimisel kasutame BIM-tarkvara,  seeläbi anname büroohoonetele ja kaubanduskeskustele terviklahendused ning paneme tööle ka kõige keerulisemad tootmisjaamad.

Igapäevaselt BIM-tarkvara kasutades on projektidel automaatne vastavus-/veakontroll, mis võimaldab veatuid projekte ja väga täpset ehitusmahtude arvestust. Lisaks Eesti projekteerimise ettevõtetest oleme ka suurima kogemusega energiasäästlike hoonete projekteerija.

Visioon

Sirkel & Mall OÜ on aastaks 2020 rahvusvaheliselt tegutsev innovatiivne projekteerimisturu liider Eestis.

Missioon

Parem elukeskkond

Väärtused

Põhiväärtused on aluseks sellele, kuidas me oma tööd teeme:

KvaliteetParimaid võimalikke lahendusi otsides jõuame tulemuseni, millega on rahul nii Klient kui ka meie. Klient peab tundma, et projekt on läbi lahendatud ja soovib meiega koostööd teha ka tulevikus.

Usaldusväärsus Sirkel & Malli jaoks on usaldusväärsus lubadustest ning projekti tähtaegadest kinnipidamine.

ProfessionaalsusSirkel & Mall OÜ arvates väljendub professionaalsus suhtumises, käitumises ja meie erialastes oskustes, mida kasutades suudame etteantud ülesande lahendada parimal viisil.

Innovaatilisus –  Sirkel & Mall OÜ kasutab oma töös leidlikke ja kaasaegseid lahendusi.

Eksporditurunduse arendamine

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetuse abiga arendab Sirkel & Mall eksporditurundust. Antud projektile seatud eesmärk on tõsta Sirkel & Malli tuntust ja ekspordivõimekust arhitektuuri valdkonnas Norra turul. Eksporditurunduse arendamise projekti kogumaksumuseks on 71 425,00  eurot, millest kuni 49 997,50 eurot moodustab EASi toetus.

40+ oma ala spetsialisti