Valgamaa yrkesutdanningssenter

Forfatter:Kerttu Karjust, Ingrid Viskus, Urmas Luure, Aleksei Petrov

Fullført:2008

Til grunn for prosjekteringen lå vinnerarbeidet ved idékonkurransen, “Teeteet”, som ble endret både med hensyn til planløsning og volum i henhold til presiseringer om oppdragsgivers behov. Valga yrkesopplæringssenter omfatter en skolebygning og et hostel. Undervisningsbygget med tilhørende verksteder ligger i midten av det bebygde området, mens hostelet ligger i den vestlige kanten. Midt i bygningen er biblioteket og datarommene konsentrert. Auditoriet ligger i vestfløyen og går gjennom de to øvre etasjene, og gjør det med løftbare dører mulig å kople sammen korridorene og delvis også biblioteket.

I nordfløyen ligger maskinbyggingsavdelingen, i sørøstfløyen treverkstedet, syrommene og rengjøringstjenestenes laboratorium, i vestfløyen administrativ blokk, klasserom, auditorium og kjøkkenkompleks. Plasseringen av hostelet sikrer sollys i alle soverom og har en enkel planløsning. Første etasje har handicapleilighet, lite kontor, administrasjonsrom og tekniske rom, fra andre til femte etasje er det soverom.

Tekniske spesifikasjoner:
Skole:
Grunnflate:  3570 m²
Bruttoareal: 7300 m²
Etasjer: 3

Hostel:
Grunnflate: 460 m²
Bruttoareal: 2150 m²
Etasjer: 5